הזמן בין סוגריים Te?dulo לופס Mel?ndez יצירת מציאות חדשה דומה לצד למשימה בלתי אפשרית סוג של אשר לכאורה חוסר כוחות. הפתרון המילה כנראה ברחו כמו גוף שמימי נודד לא כפוף לכל כבידה. החשיבה כבר על תפוקות אפשרי אתם משתוקקים עקרה […] ↓ Read the rest of this entry…