קבוצת רכישה היא התארגנות אנשים הרוכשים קרקע, עלייה תבנה בנין מגורים משותף לחברי הקבוצה . בניסיון לחזק את שוק קבוצות הרכישה, בנק וממשלת ישראל נקטו כמה צעדים, הכוללים ביטול הפטור מתשלום מע"מ על קרקע ברכישה פרטי, והגבלת האשראי שהבנקים המסחריים מעניקים לקבוצות רכישה.